Help Navigation

Go to Navigation - Go to Content

KLIMASTAT- Монгол улс дахь ургамлын ургалтын индекс

Фермийн аж ахуйн индексжүүлсэн даатгалын цаг уурын мэдээ Энэ програм нь KlimALEZ төслийн нэг хэсэг бөгөөд ашиглахад үнэгүй.