KLIMASTAT- Монгол улс дахь ургамлын ургалтын индекс

Фермийн аж ахуйн индексжүүлсэн даатгалын цаг уурын мэдээ Энэ програм нь KlimALEZ төслийн нэг хэсэг бөгөөд ашиглахад үнэгүй.

 

 

Access to Klimastat platform

нэвтрэх Монгол хувилбар

Access English version

Logo